JS Oy Pietarsaari
Armatek Oy

Legatest - varoventtiilin koestus ja apuohjaus

Varoventtiilien asetuspaineen tarkastus ja säätö, paineenalaisena laitoksen käydessä, tehdään Legatest menetelmällä. Huoltoseisokin aikana asetuspaineen säätö voidaan tehdä myös paineettomalle venttiilille ns. kylmätestauksena (cold-test).

Laite mittaa sen säädetyn jousivoiman jossa venttiili alkaa avautua. Toimenpiteen ajaksi ei laitoksen käynnille tarvitse tehdä mitään toimenpiteitä, vaan koestus tehdään käynninaikaisessa olosuhteessa. Mikäli venttiili on ala- tai yläviritteinen, tehdään tarvittava säätö oikeaan asetuspaineeseen. Laite rekisteröi tarvittavat tiedot venttiilistä tallentaen ne tietoyksikköön. Lopuksi hyväksytty testaus tulostetaan todistukseksi. Todistuksesta käy ilmi oikeat tulokset, sekä numeerisesti että graafisesti. Apuohjauksella varustetun varoventtiilin, jousivoiman koestuksen lisäksi tarkastetaan myös apuohjausyksikön painekaarien virtys. Koestuksia valvoo ulkopuolinen, ilmoitetun laitoksen painelaitetarkastaja.

Legatest varoventtiilin koestus
Legatest varoventtiilin koestus
Legatest varoventtiilin koestus

JS Oy Pietarsaari

 Ristikarintie 29, 68600 PIETARSAARI

Toimitusjohtaja

Jarmo Piippo
Puh. +358 50 0407 594
-

Työnjohtaja

Jarkko Karvonen
Puh. +358 40 5308 949
-

Työnjohto / Varasto

Petri Öhman
Puh. +358 40 1492 663
-

Myyntijohtaja

Niilo Kiiskilä
Puh. +358 40 7644 367
-

Armatek Oy

 Hepolamminkatu 36 A, 33720 TAMPERE

Toimitusjohtaja

Jarmo Piippo
Puh. +358 50 0407 594
-

Huoltopäällikkö

Mika Lopanus
Puh. +358 40 0812 255
-


Puh.
-